De plaatsbeschrijving dient te worden opgesteld door de eigenaar en de huurder, hetzij voor deze laatste er gaat wonen, hetzij in de loop van de eerste maand van bewoning.

Huurder en eigenaar kunnen de plaatsbeschrijving zelf opstellen of samen een expert aanstellen: een landmeter, architect… De kosten worden dan gedeeld. Een der partijen kan zich ook laten vergezellen door een expert van zijn keuze, en de kosten alleen betalen.

De plaatsbeschrijving dient te worden opgesteld in aanwezigheid van beide partijen, en door hen te worden gedateerd en ondertekend. De plaatsbeschrijving dient gedetailleerd te zijn. Ze dient als bijlage bij het huurcontract te worden gevoegd, voor elk contract dat is afgesloten na 18 mei 2007.

Als er geen plaatsbeschrijving is opgesteld, zal de eigenaar dienen te bewijzen dat de huurder de later vastgestelde schade inderdaad heeft veroorzaakt.

Als er een plaatsbeschrijving bestaat, dient de huurder het gehuurde goed over te dragen in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Indien er schade is, dient de huurder ze te vergoeden, behalve indien de schade is veroorzaakt door sleet of door normaal gebruik van het gehuurde vastgoed.

Bron: trends.knack.be