Syndicus – het beheer van mede-eigendom

b577 beheer is een ‘vliegend’ team, waar we trots op zijn. Waarmee we willen zeggen dat we als syndicus de baan op gaan. Het b577-team vindt het belangrijk te weten hoe het gebouw er uit ziet en wie de mede-eigenaars en de bewoners van de gebouwen zijn. We trachten problemen zo snel als mogelijk ter plaatse aan te pakken. Ons team is jong en enthousiast.

Als professionele syndicus is het onze plicht het beheer van de mede-eigendom voor rekening van de mede-eigenaars op een duidelijke en juiste wijze uit te voeren op de afdelingen voorgeschreven door de wetgever:

Klusjesdienst

b577 beheer stelt een klusjesman ter beschikking voor ‘de kleine, niet-gespecialiseerde werken’, zodat enerzijds de opvolging zo spoedig mogelijk gebeurt en anderzijds trachten wij het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. U moet niet voor het minste/ kleinste  werk – zoals bijvoorbeeld het vervangen van lampen – een elektricien/ aannemer betalen.

Kubus B577

24/7/365

Ook buiten de kantooruren krijgt u bij dringende oproepen steeds iemand van ons team aan de lijn.
Wij zijn er van overtuigd dat wij u beter kunnen verder helpen dan een call center.

Kubus B577