Logo B577 Beheer

b = beheer (syndicus of rentmeester)

577 = het leven in mede-eigendom is wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, artikel 577.

b577 beheer is gespecialiseerd in het uitoefenen van syndicusactiviteiten en rentmeesterschap. We zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan de service die wij verlenen, omdat we ons slechts op één tak van de vastgoedmakelaardij concentreren. Er wordt onafhankelijk opgetreden, waardoor we een frisse kijk hebben op de zaken.