Rentmeesterschap – het privatief beheer van onroerend goed

De rentmeester beheert een gedeelte of het geheel van een onroerend goed en waakt over de goede naleving van de huurovereenkomsten, dit steeds in overleg met de eigenaar(s). Alle problemen worden maximaal door onszelf opgelost. Indien bepaalde oplossingen, bepaalde financiële implicaties hebben, dan overleggen we eerst met de eigenaar(s). Voor elke oplossing houdt b577 beheer steeds de belangen van de eigenaar(s) in het achterhoofd, zodat de eigenaar(s) enkel een keuze dient (dienen) te maken uit de voorgelegde oplossingen.

Klusjesdienst

b577 beheer stelt een klusjesman ter beschikking voor ‘de kleine, niet-gespecialiseerde werken’, zodat enerzijds de opvolging zo spoedig mogelijk gebeurt en anderzijds trachten wij het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. U moet niet voor het minste/ kleinste  werk – zoals bijvoorbeeld het vervangen van lampen – een elektricien/ aannemer betalen.

Kubus B577

24/7/365

Ook buiten de kantooruren krijgt u bij dringende oproepen steeds iemand van ons team aan de lijn.
Wij zijn er van overtuigd dat wij u beter kunnen verder helpen dan een call center.

Kubus B577