Rentmeesterschap – het privatief beheer van onroerend goed

De rentmeester beheert een gedeelte of het geheel van een onroerend goed en waakt over de goede naleving van de huurovereenkomsten, dit steeds in overleg met de eigenaar(s). Alle problemen worden maximaal door onszelf opgelost. Indien bepaalde oplossingen, bepaalde financiële implicaties hebben, dan overleggen we eerst met de eigenaar(s). Voor elke oplossing houdt b577 beheer steeds de belangen van de eigenaar(s) in het achterhoofd, zodat de eigenaar(s) enkel een keuze dient (dienen) te maken uit de voorgelegde oplossingen.