Als je als tweede bouwt bij een halfopen of gesloten bebouwing moet je niet altijd gebruik maken van de muur van je buur die er al staat. Hoe zit dat precies?

Je buur kan je in principe niet verplichten om de muur die hij al gebouwd heeft ook te gebruiken voor je bouw en ze wat men noemt ‘gemeen’ te maken. Je zou dus in principe even goed een tweede muur kunnen bouwen naast diegene die je buur al zette. Overleg met je architect wat de beste oplossing is.

Als je de muur toch gebruikt, moet je aan je buur daar een vergoeding voor betalen ten belope van de helft van de waarde van de muur op het moment van de overname. Staat de muur volledig op de grond van je buur, dan moet je hem bovenop de helft van de grondwaarde betalen.

Om de waarde te bepalen, kan je een beroep doen op een architect of een landmeter. Die houdt rekening met de ouderdom van de muur, de slijtage enz. Op basis van zijn bevindingen kan je een akkoord met je buur proberen te treffen. Kom je er onderling niet uit dan heeft de rechtbank het laatste woord.

ER ZIJN UITZONDERINGEN

Op de voorgaande regel bestaan enkele uitzonderingen. In steden en voorsteden geldt immers het principe dat je buur je toch kan verplichten om mee een gemene muur op te richten. Hij moet dan, vooraleer hij met de bouw begint, om je toestemming vragen. Weiger je die te geven dan kan je buur naar de rechtbank stappen en je laten verplichten bij te dragen. Deze uitzondering geldt niet als je een woning bouwt op het platteland.

Nog dit : neem je de muur van je buur niet over dan mag je er ook geen gebruik van maken. Doet je dat wel (bv. om je eigen muur erin te verankeren), dan kan je buur je dwingen de muur toch gemeen te maken.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
Bron: immo.vlan.be