Als je bouwt of verbouwt is je aannemer tien jaar aansprakelijk voor gebreken. Dit geldt alleen voor gebreken die de stevigheid van de woning in het gedrang brengen.

HET PRINCIPE

Je aannemer en architect zijn gedurende tien jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich aan je woning voordoen. Je aannemer is aansprakelijk voor de uitvoering van zijn werk, je architect voor conceptiefouten en fouten in zijn controle van het werk. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor gebreken die de stevigheid van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang brengen.

De aannemer en architect kunnen in het contract dat ze met jou afsluiten de tienjarige aansprakelijkheid niet ‘uitsluiten’. Staat er toch zo’n bepaling in het contract, dan is ze niet geldig.

ENKELE VOORBEELDEN

Je kan de tienjarige aansprakelijkheid bv. inroepen als het buitenschrijnwerk van je woning rot, de funderingen onvoldoende waterdicht zijn, er scheuren of spleten in de muren komen die de stabiliteit aantasten enz. Je kan ze niet inroepen voor scheurtjes die zich voordoen in het pleisterwerk, voor het loskomen van enkele muurtegels en dergelijke.

VANAF WANNEER TELLEN?

De tien jaar begint te lopen vanaf de oplevering. Als er gewerkt wordt met een voorlopige en een definitieve oplevering dan staat er wellicht in je aannemingscontract vanaf wanneer de tien jaar begint te lopen. Staat er niets in, dan is het aangewezen de termijn vanaf de voorlopige oplevering te rekenen. Binnen deze tien jaar moet je een procedure voor de rechtbank starten. Het is niet voldoende het gebrek binnen de 10 jaar alleen maar te melden.

Bouwde je de woning niet zelf maar kocht je die enkele jaren na het bouwen ervan van de bouwheer, dan neem je de rechten van de bouwheer tegenover de aannemer en architect over.

Bron: immo.vlan.be