Kubus B577
Het administratief beheer

 • Het samenstellen van een dossier betreffende het gebouw en zijn eigenaars.
 • Het houden van vergaderingen met de raad van mede-eigendom van het gebouw.
 • Het organiseren en het bijwonen van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.
 • Het opmaken van de verslagen en de overmaking hiervan aan alle mede-eigenaars.
 • Toezicht houden op de naleving van de beslissingen van de algemene vergadering.
 • Het opvolgen en/ of afsluiten van contracten zoals brandverzekering, onderhoudscontracten, lift, tuin en dergelijke, in samenspraak met de raad van mede-eigendom of de algemene vergadering.

   Kubus B577
   Het financieel beheer

   • Het opvragen van de voorschotten.
   • De controle uitvoeren en het inboeken van de facturen per kostensoort.
   • De opvolging en betaling van de rekeningen van de gemeenschap.
   • Het opmaken van de jaarstukken en de kostenverdeling opmaken tussen de verschillende eigenaars.

     Kubus B577
     Het technisch beheer

     • Ingeval van dringende problemen, herstellingen laten uitvoeren.
     • Bij niet dringende werken de nodige offertes aanvragen in samenspraak met de raad van mede-eigendom of de eigenaars.
     • Nazicht van deze offertes met advies naar de eigenaars voor toewijzing van de werken.
     • Controle op uitvoering der werken.