Het Ministerieel Besluit van 28.10.2021 maakt het houden van fysieke Algemene Vergaderingen (AV’s) met meer dan 4 deelnemers onmogelijk.
Digitale AV’s zijn nog steeds niet rechtsgeldig waardoor het enkel mogelijk is om AV’s schriftelijk te houden.
Tot voor kort moesten bij een schriftelijke AV alle mede-eigenaars antwoorden én het unaniem eens zijn met elkaar.

Onlangs werd er door de regering een versoepeling goedgekeurd omtrent de organisatie van schriftelijke AV’s.

Schriftelijke AV’s hebben nu dezelfde vormvereisten om geldig te zijn als een normale fysieke AV: namelijk 50%+1 van de mede-eigenaars met 50%+1 van de aandelen dient te antwoorden en om de meeste standaardagendapunten goed te keuren dient 50%+1 van de antwoorden akkoord te gaan.

De VME’s onder ons beheer mogen spoedig meer info m.b.t. hun schriftelijke AV ontvangen.