Als een mede-eigenaar in een appartementsgebouw zijn bijdragen in de werkingskosten niet correct betaalt moet de syndicus daar tegen optreden. Als mede-eigenaar kan je dat zelf niet doen.

Het is de taak van de syndicus om toe te zien op wanbetalingen van mede-eigenaars. Als iemand niet correct betaalt, moet hij of zij die aanmanen. Helpt ook dat niet dan dient de syndicus een procedure op te starten bij de rechtbank. Om zo’n procedure te kunnen starten moet de syndicus de toestemming krijgen van de algemene vergadering van mede-eigenaars.

In het reglement van mede-eigendom kan een clausule staan dat de syndicus machtiging krijgt om dergelijke procedures op te starten. In dat geval heeft de syndicus geen extra toestemming van de algemene vergadering meer nodig. Het reglement kan ook aangeven welke stappen de syndicus precies moet zetten vooraleer hij mag procederen.

DE SYNDICUS DOET NIETS

Doet de syndicus niets dan kan je dat als mede-eigenaar niet in zijn plaats doen. Je kan dus niet zelf naar de rechter stappen om een andere eigenaar te laten veroordelen tot betaling. Je kan de syndicus wel aansporen het nodige te doen. De syndicus kan ook aansprakelijk gesteld worden als hij nalaat zijn taak op een correcte wijze uit te voeren.

BIJKOMENDE DRUK ZETTEN?

 In het reglement van mede-eigendom kunnen boetes worden opgenomen voor eigenaars die hun bijdragen niet tijdig betalen. Voorzie daarbij dat die boetes van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn. Overdrijf ook niet bij het bedrag dat je als boete opneemt.

In sommige reglementen staat dat de syndicus bij wanbetalingen water en elektriciteit mag afsluiten. Een dergelijke sanctie is echter niet wettelijk.

Bron: immo.vlan.be